Köpvillkor

KÖPVILLKOR

ALLMÄNT

NewDeals vänder sig enbart till företag och privatpersoner inom Sverige. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

BESTÄLLNING

Genom att acceptera våra köpevillkor, förbinds du att ange korrekta uppgifter om dig och den juridiska person du företräder.  Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

BETALNING & LEVERANS

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom den tiden vi har angivit i ordererkännandet.Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.Frakt tillkommer endast om den totala vikten överstiger 30kg.I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

OAVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

ÄNDRING AV BESTÄLLNING

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter att ordererkännande skickats till den e-mailadress som angivits på order är avbeställning ej möjlig. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

REKLAMATIONER & FELPLOCK

Newdeals erbjuder ingen returrätt för företag, förutom i de fall:
Reklamation- Produkten fungerar inte, den anses vara obrukbar.
Felplock – Du har beställt en vara, men fått någon annan.
I båda dessa fall ska du ta kontakt med respektive leverantör , för kontaktuppgifter och returrutiner av varor, se under respektive leverantörs företagssida under företagsinformation.Länk till leverantörssida >>

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

ÅNGERRÄTT PRIVATPERSONER

Du som är privatperson har 14 dagars bytesrätt/ångerrätt när du handlar online. Det innebär att du inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor. Om en vara har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för värdeminskningen. För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt samt återsändas tillsammans med varan.Observera att du inte har bytes- eller ångerrätt för vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits, ljud- eller bildupptagning samt datorprogram med bruten försegling, parfym och liknande som öppnats, vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal, lösnummer av en tidning eller tidskrift (men du har ångerrätt om du beställt en prenumeration).Om varan är trasig när du öppnar paketet eller om det blir fel på varan har du, som är privatperson, reklamationsrätt i totalt 3 år från du mottog paketet. Reklamation måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Om det finns garanti som är längre än 3 år kan du reklamera inom garantiperioden. Privatperson, som utnyttjar sin ångerrätt, betalar själv fraktkostnaden för den returnerade varan. Vid fel i varan återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt levererade varan förutsatt att vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid.Ett retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.Instruktioner:
Denna instruktion gäller alla typer av returbegäran.
 Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i returblanketten. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inom dessa dagar.
Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.
Vid retur MÅSTE alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen.
Förpacka godset väl för att undvika skador.
Bifoga en kopia av returbekräftelsen i returen och skicka den till oss.
OBS! Returer som skickas in utan godkänt retur- eller reklamationsnummer kommer inte att behandlas.

TRYCKFEL

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

FORCE MAJEURE

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

TVIST

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa köpevillkor skall hänskjutas till skiljenämnd enligt svensk lag om skiljemän. Svensk lag gäller, eventuell tvist skall avgöras i Stockholm.

PRISER

De priser som anges i Web shopen är vid felaktig prissättning från leverantören föremål för ändring till gällande pris som råder. Om felaktig prissättning skulle ske förbehåller sig NewDeals att rätta priset. Som köpare om vid beställning av felaktigt prissatt vara kan köparen annullera ordern utan förbehåll och ekonomisk skada. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan förbehåll.